15. juuli 2021

Lääne-Virumaa Meistrivõistlused

Alates tänasest, 15.juuli, kuni 23.juulini saab visata eelvoore.

Finaalid 25.juulil.

Reglement: https://rakbowl.ee/laane-virumaa-mv-2021/?fbclid=IwAR3cHc194oXxEaXwgq8z8BVSRWz9GXQy0uoSiEHy7Lz5Fa08mBnFqulwga0

Ootame osalema!