09. mai 2022

Lääne-Virumaa Meistrivõistlused 2022

toimuvad 29.mail 2022 algusega kell 10:00

Eelregistreerimine kestab 16.05-27.05.2022.

Reglement: https://rakbowl.ee/laane-virumaa-mv-2022/