25. aprill 2016

Lääne-Virumaa Meistrivõistlused 2016

Lääne-Virumaa Meistrivõistlused 2016 toimuvad 25.04-29.05 2016 Rakveres, Rakvere Bowlingukeskuses (Võidu 19, 6 rada, Brunswick).

Lääne-Virumaa Meistrivõistlustel 2016 järgitakse käesolevat juhendit ja kehtivaid Eesti Veeremängude Liidu võistlusmääruseid. EVL võistlusmäärused on avaldatud www.evml.ee

Peakohtunik: Lembit Tamm

Osalemisõigus on Lääne-Virumaa elanikel. Võistlus toimub neljas arvestuses: mehed, naised, juuniorid (17a. k.a.) ja paarid. Kui juunior soovib osaleda täiskasvanute arvestuses, peab ta sellest teavitama kohtunikku enne esimese soorituse algust.

Eelvõistlus toimub alates 25.04.2016 kuni 27.05.2016. Individuaalvõistlus- 4 sarja, euroopa mänguviis, kaks võistlejat rajal. Kõik 4 sarja mängitakse ühel, võistlejate poolt valitud ja saaliga kooskõlastatud rajal. Paarid mängivad Baker mänguviisis (võistkonna mõlemad liikmed mängivad samasse sarja kordamööda ühe ruudu). Saavutatud tulemust on lubatud võistluse jooksul ümber mängida, registreerudes ja tasudes uuesti võistlusmaksu. Tulemuse kontrollib kohtunik, kelleks on hetkel saalis viibiv rajameister või baaritöötaja. Tulemus märgitakse märkelehele, mis allkirjastatakse võistleja ja kohtuniku poolt. Mängijate paremus selgitatakse eelvõistlusel saavutatud parima ühe võistlussoorituse ajal visatud 4 sarja punktisumma alusel. Võistlusmaks paaridele ja täiskasvanute arvestuses  mängijatele 10 EUR ja juunioridele 7 EUR võistluslehe kohta, raja kasutamise eest eraldi juurde maksma ei pea.

Vahevoor (29.05.2016 algusega kell 10:00)
Vahevooru toimub meestele ja naistele, sinna pääseb eelvõistluste 8 paremat meest ja 6 paremat naist. Eelvoorus saavutatud punktid võetakse kaasa. Individuaalne, 4 sarja, euroopa mänguviis, 2 mängijat rajal, 4 harjutusruutu algusrajal. Radade vahetus pärast iga sarja. Paremus järjestus eelvooru ja vahevooru punktisummade alusel.

Finaal (29.05.2016 algusega kell 12:00)
Finaali pääsevad vahevoorude 4 paremat meest ja naist. Eelvoorude 4 paremat juuniori ja 6 paremat paari. Finaalis mängitakse Round-robin mänguviisis (igaüks igaühe vastu) võitude peale. Võit annab 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti. Võitja on , kes kogub kõige rohkem võidupunkte. Võrdsete võidupunktide korral arvestatakse võistleja/paari punktisummat, kui ka see on võrdne, parimat sarja.

Kõigi voorude vahel toimub radade õlitus va paaride finaal.

Autasustamine
Võistluste iga klassi kolme paremat autasustatakse medalitega.